Einingsleiar i velferd orienterer om planen saman med Gunnhild Håtveit på Tenestekontoret.

Leiar av Eldrerådet, Inger Lise Bakke er ordstyrar. 

Ordføraren kjem også til å delta i diskusjonstimen.

Servering av vaflar og kaffe.

Her kan du laste ned omsorgsplanen (pdf)


Helsing

Nissedal Folkebibliotek, med støtte frå Statsforvaltaren, og i samarbeid med Eldrerådet og Frivilligsentralen.