Alle innbyggarar tilknytt kommunalt vatn omfattast av restriksjonane.

  • Innbyggarar med etternamn frå A-L kan vatne ein time mellom 18.00 til 23.00 på måndag, onsdag og fredag.
     
  • Innbyggarar med etternamn frå M-Å kan vatne ein time  mellom 18.00 til 23.00 på tysdag, torsdag og laurdag.

Det er ikkje tillate å vatne med spreiar eller svetteslange, berre handheldt slange.

Me er takksame for at dykk viser omsyn og er lei for ulempa dette medfører dykk som abonnentar.

Helsing teknisk drift.