Ungdata pluss er eit nytt forskningsregister om fritid, livskvalitet og sosial ulikheit. Elevane skal følges frå skulealdar til dei vert vaksne.

I Ungdata Pluss viser Nissedal mange gode resultat, men det er fortsatt ting vi bør bli betre på.

Her har du linken til Ungdata Pluss:
https://korus.fra1.digitaloceanspaces.com/publications/Ungdata_pluss_2023_3.pdf