Kommunen er inndelt i fylgjande område: Fjone, Kyrkjebygda, Treungen, Felle og Haugsjåsund.

Interesserte entreprenørar må logge inn på Mercell.com for å lese anbodsdokumenta, samt gi pris på ynskja rode/ delkontrakt.

Frist for innlevering av tilbod er fredag 09.07.21. kl. 12.00.

                                                                                                                                                                                                             

Avdelingsleiar teknisk drift