Vi gler oss til å bli kjende med desse!
 
Igjen oppmodar vi om å kontakte kommunen dersom du har ledig bustad i Treungen som du ønskjer å leige ut til flyktningar. 
Bustaden må vere i gangavstand frå sentrum