August

Måndag 15. august: Nytt barnehageår tek til

Måndag 15. og tysdag 16. august: Felles planleggingsdag

Oktober

Skulen har haustferie i veke 41

November

Fredag 4. november: Planleggingsdag

Desember

Frå og med 27. desember til og med 2. januar:  Barnehagane er stengt i jola

Januar

Måndag 2. januar: Planleggingsdag

Februar

Skulen har vinterferie i veke 8

Mars

1. mars: Søknadsfrist for barnehageopptak

April

Frå og med 3. april til og med 10. april: Barnehagane er stengt i påska

Mai

Onsdag 17. mai: Nasjonaldagen

Torsdag 18. mai: Kr.himmelfartsdag

Fredag 19. mai: Planleggingsdag (blir jobba inn på kveldstid gjennom året)

Måndag 24. mai: 2. pinsedag

Juli

Veke 29 og 30: Barnehagane er stengt

August

Fredag 11. august: Siste dag i barnehageåret