Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Etter naturmangfaldslova vil du kunne få erstatning når husdyr er drept eller skadd av rovvilt. Statens naturoppsyn skal undersøkje daude eller skadde dyr. I dei tilfella der dyr er forsvunne på beite og ein ikkje kan finne kadaveret for å slå fast dødsårsaka, kan Fylkesmannen likevel erstatte tapet dersom Fylkesmannen meiner at det er svært sannsynleg at tapet skuldast rovvilt.

  Med husdyr meiner ein bl.a. sau, geit, storfe
  Med rovvilt meiner ein gaupe, jerv, ulv, bjørn og kongeørn

  Målgruppe

  Husdyreigarar

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå naturmangfoldlova § 19 Erstatning for tap og følgekostnader når husdyr og tamrein blir drept eller skadet av rovvilt

  Lover

  Naturmangfoldloven

  Forskrifter

  Forskrift om rovvilterstatning for husdyr

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du må fylle ut elektronisk søknad om rovvilterstatning i Elektronisk søknadssenter (ESS), sjå lenkja under.

  Skjema

  Elektronisk søknad om rovvilterstatning

  Søknadsfrist

  Skjemaet må være fylt ut og sendt innan 1. november i tapsåret. Det kan likevel vere situasjonar som gjer det vanskeleg å halde fristen. Søknader som kjem inn etter fristen, blir avviste dersom du ikkje på førehand har avtalt noko anna med Fylkesmannen.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal
  Telefon:35 06 81 22
  Epost:peter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-03 09:11
  Gyldig fra
  2017-11-20
  Gyldig til
  2019-06-30