Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Opplæring for elevar med hørselshemming

Elevar med hørselshemming har lik rett til opplæring og eit godt skulemiljø som alle andre barn.

Tenesteomtale

Elevar med hørselshemming har rett til å få tilrettelagt opplæringstilbod gjennom heile skoletiden sin. Dette gjeld undervising, SFO, klasseorganisering, utstyr og bygningsmessige tilpasninger.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule med hørselshemming.

Lover

Sjå spesielt

Folketrygdlova § 10-7
Barnehagelova § 19g
Opplæringslova § 9a-2, 2-6, 3-9

Barnehageloven
Folketrygdloven
Opplæringslova
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Rettleiing - korleis få utført
eller motta tenesta

Det er forventa at skulen er orientert. Likevel bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen tidlegast mogleg for å orientere om at, og når, barnet ditt skal byrja i 1. klasse.

Tenesta oppdatert: 11.05.2020 08:08