Eining for teknisk drift i Nissedal kommune søker etter tilkallingsvikarar på reinhald. Ønsker du eller kjenner du nokon som kunne tenke seg å vere tilkallingsvikar, så ta kontakt med; 
Reinhaldsleiar Hege Gunn Pedersen – mob. 406 45 875 eller avdelingsleiar for teknisk drift Knut Nilsen - mob. 932 31 837. 
 
Krav til søkar:
  • Serviceinnstilt
  • Effektiv
  • Sjølvstendig
  • Fleksibel
  • Beherske norsk
  • Ha sertifikat (kl.B)
Anna: 
  • Løn etter tariff