Kommunen har ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar i Noreg.

Ordførar og varaordførar er mellom dei som har mynde til å vigsle eit brurepar. Men kommunestyret kan i tillegg velje andre tilsette eller folkevalde i kommunen.

Ta kontakt med oss for å få vite kor og når det er mogleg å gifte seg.

Vilkår

Det er visse vilkår i ekteskapslova som må vere oppfylte for at ein skal kunne gifte seg. Sjå kapittel 1 i ekteskapslova.

Pris

Tilbodet er gratis dersom du bur i kommunen du vil gifte deg i. Dette gjeld sjølv om du for tida er busett i utlandet.

Ønskjer du å leggje seremonien til eit tidspunkt eller ein stad som krev meir tid av den kommunale vigslaren, må du rekne med å dekkje tilleggskostnader sjølv.

Dersom du ikkje bur i kommunen du skal gifte deg i, og den som vigslar deg ikkje er fra din kommune kan det medføre kostnader. Det får du vite når du tek kontakt.