Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Forliksråd

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Forliksrådet nyttast for å løyse tvistar i mange saker. Det kan til dømes dreie seg om kjøpstvistar, erstatningskrav, nabotvistar eller tvistar i forretningsforhold. Først må du varsle den du ønskjer å gå til sak mot, skriftleg. Deretter må du levere forliksklage til forliksrådet - vanlegvis i den kommunen der klagemotparten bur. Du treng ikkje bruke advokat. Forliksrådet skal alltid prøve mekling mellom partane, og kan også i mange tilfelle seie dom. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsverknad. Det tyder mellom anna at ei avgjerd i forliksrådet blir ståande dersom ho ikkje blir ført vidare til tingretten, og at ho kan tvangsfullførast via namsmannen.

  Det er eit forliksråd i kvar kommune. Forliksrådet har tre lekfolk og like mange varamedlemmer. Medlemmene blir valde av kommunen for fire år om gongen.

  Målgruppe

  Personar eller firma som har eit krav mot ein annan person eller eit firma.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Hva er forliksrådet?

  Samarbeidspartnarar

  Statsforvaltaren har tilsyn med forliksråda.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå rettsgebyrloven § 7, domstolloven §§ 27 og 28, tvisteloven kapittel 6 og rettsgebyrforskriften § 3-2.

  Lover

  Domstolloven
  Rettsgebyrloven
  Tvisteloven

  Forskrifter

  Rettsgebyrforskriften

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Det er ein fordel at forliksklagen blir levert skriftleg, men du har også høve til å setje han fram munnleg ved personleg frammøte. I forliksklagen må du kort melde frå om kva du krev og kva som er grunnlaget for det. Du må dessutan gje opp utførleg namn og adresse til den som er innklaga.

  Vedlegg

  Viktig dokumentasjon, slik som faktura, betalingsavtale o.l.

  Søknaden sendes til

  Forliksklage skal sendast til forliksrådet i den kommunen den innklaga bur eller har forretningsstad.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Dommar i forliksrådet kan innan éin månad bli anka til tingretten. Det er avgrensa høve til anke for rettsforlik.

 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-12-07 10:24
  Gyldig fra
  2015-01-08
  Gyldig til
  2019-12-31