Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Heimeundervisning

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Foreldre/føresette til elevar i grunnskulen kan undervise sine barn heime om dei meiner at dette er best ut frå ideologiske eller religiøse/livssynsmessige grunnar. Kommunen fører tilsyn med heimeundervisninga i samarbeid med foreldra / dei føresette og kan også kalle inn barnet eller ungdommen til særskilte prøver. Dersom krava i lova til heimeundervisning ikkje er tilfredstilte, skal kommunen krevje at barnet byrjar i skule. Elevar som får heimeundervisning, har ikkje rett til spesialundervisning.

Kommunen har ikkje plikt til å halde elevane med lærebøker og undervisningsmateriell når dei får heimeundervisning. Retten til heimeundervisning gir ikkje rett til økonomisk kompensasjon frå kommunen.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje kravd at du har formell pedagogisk kompetanse. Innhaldet i undervisninga må følgje dei vilkåra som er gitt i opplæringslova med forskrifter. Det må trekkjast grenser mellom privat heimeundervisning og skoleverksemd. Om du underviser barna til andre, er det skuleverksemd som må godkjennast av departementet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk hjemmeundervisningsforbund
aaa

Lover og retningslinjer

Opplæringslova §§ 2-1, 2-13 og 14-2

Lover

Friskolelova
Opplæringslova

Forskrifter

Retten til privat hjemmeundervisning

Retningsliner - Heimeundervisning

___

Rettleiing - korleis få utført

Du melder skriftleg frå til kommunen om at du skal starte med heimeundervisning.

Søknaden sendes til

Nissedal kommune
Einingsleiar for skule
Treungvegen 398
3855 Treungen

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for skule
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Roger Steinbakk
Tittel:Einingsleiar
Telefon:35 04 84 07
Mobil:41 12 99 14
Epost:Roger.Steinbakk@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-07-17 12:49
Gyldig fra2012-12-24
Gyldig til2019-12-31