Listeforslag frå partia blir fortløpande lagt ut til offentleg ettersyn. 

Frist for å levere listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12.00.

Alle innleverte listeforslag skal godkjennast av valstyret innan 01.06.2023.

Me gjer merksam på at det kan bli endringar på listene fram til valstyre si endelege godkjenning innan 1. juni 2023.

På valg.no finn du meir informasjon om

  • Listeforslag
  • Opprette elektronisk listeforslag
  • Listeforslag på papir
  • Signere listeforslag
  • Krav og fristar