NAV Vest –Telemark har fylgjande opningstider :
Kontoret i Tokke har ope for kvar måndag og torsdag kl. 10.00-14.00.
Alle andre dager er det kun avtalte møter.

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring 406 16 218.

Statlege tenester:

Du finn informasjon på nav.no og per telefon 55 55 33 33.

Arbeidsgjevarar brukar nav.no/bedrift eller ringer 55 55 33 36.
 
Markedskontaktar: 

Seljord, Kviteseid og Nissedal
Tore Dag Lid
Mobil: 412 23 954

Fyresdal, Tokke og Vinje
Emilie Narvestad
Mobil: 941 93 189

IA–rådgjevar
Olav Aalandslid
Mobil: 994 49 230

Nissedal - statlege ytingar:

Anne Bjørgum Nordjore
Tlf. 453 97 236

Anny Frantzen
Tlf. 412 78 477 

Sissel H. Husstøyl 
Tlf. 412 29 469
 
Anne Birgit Sollid
Tlf. 453 97 236
 

Gjeldsrådgivarar

Berit Valhovd
Tlf. 902 46 243

Anne Marie Åsheim
960 11 238