Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Status 18.05.20:

Ingen bekrefta smitta per i dag.

Les meir her

Opplæring i punktskrift/blindeskrift

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Elevar som er blinde eller har sterkt nedsett syn, har rett til opplæring i punktskrift/blindeskrift for at dei skal få same moglegheit som normalt sjåande til å utvikle seg og lære. Kommunen har ansvar for at dei får eit likeverdig opplæringstilbod i sitt nærmiljø. Kommunen har òg eit ansvar for at foreldra får den nødvendige opplæringa i punktskrift/blindeskrift slik at dei kan følgje opp sine plikter.

  Målgruppe

  • Foreldre/føresette med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skulepliktig alder

  Kriterium/vilkår

  Eleven er blind eller har sterkt nedsett syn

  Pris for tenesta

  Tenesta er gratis.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Statped, hovedkontor@statped.no

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventa at skulen er orientert. Likevel bør du som forelder/føresett ta kontakt med den framtidige skulen så tidleg som råd for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for skule
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Roger Steinbakk
  Tittel:Einingsleiar
  Telefon:35 04 84 07
  Mobil:41 12 99 14
  Epost:Roger.Steinbakk@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-09 10:06
  Gyldig fra
  2017-10-16
  Gyldig til
  2019-12-31