Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Personvernombod

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.
   
  Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.
   
  Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:
  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.
  •  

  Kriterium/vilkår

  Kommunen er ei offentleg styresmakt og skal derfor ha eit personvernombod.

  aaa
 • Lover og forskrifter
  Dette er ei lovpålagd teneste.
   
  Sjå Personvernforordninga artikkel 37, 38 og 39.

  Lover

  Personopplysningsloven
  Personvernforordningen

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Henvendelser til vårt personvernombud
  Du kan ta kontakt med vårt personvernombud, men ikkje om alle type spørsmål. Henvendelser til vårt personvernombud må dreie seg om kommunen sin handsaming av personopplysningar, og hovudsak knytt til personopplysninger om deg. Eksempler på dette kan være spørsmål om rettigheter, typisk innsyn i egne personopplysninger handsama av kommunen. Det er viktig for oss å formidle at du kan rådføre deg med vårt personvernombud.
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Ann Kristin Nordbø
  Tittel:Konsulent fakturering
  Telefon:35 04 84 17
  Epost:ann.nordbo@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-12-21 09:41
  Gyldig fra
  2018-07-23
  Gyldig til
  2023-12-31