Møtedokument for formannskapet og kommunestyret

Innkallingar og protokollar for formannskapet og kommunestyret blir lagt ut elektronisk frå vårt saks- og arkivsystem.

Her finn du møtedokumenta

Vedlegg til innkalling

Store vedlegg til formannskapet og kommunestyret blir publisert her.

Formannskap Dato
   

 

Kommunestyret Dato
   
   

 

Kommunestyret

Kommunestyret 2015 - 2019

 • Halvor Homme - AP
 • Runa Vee Tveit - AP
 • Kai Halvor Juva - AP
 • Andrea Fjalestad - AP
 • Hølje Haugsjå - AP
 • Tore Solli - AP
 • Anne-Nora Oma Dahle - SP
 • Ian Parry-Jones - SP
 • Stein Skåli - SP
 • Inge Magnus Evja - SP
 • Knut Oddvar Nes - SP
 • Geir Christian Enger - KrF
 • Bjarne Reime - KrF
 • Magne Haugsjå  - KrF
 • Kristine Sandall - H
 • Jørgen Olav Nes - FrP

Valresultat kommunestyre- og fylkestingsvalet 2019:
Kommunestyret 2019-2023

 • Halvor Homme - AP
 • Ian Parry-Jones - SP
 • Kristin O. Parkinson Vågen - AP
 • Stein Skåli - SP
 • Paul-Willy Setane - AP
 • Tori Fretland Tveit  - KrF
 • Anne-Nora Oma Dahle - SP
 • Kristine Sandall - H
 • Linda Solberg - AP
 • Tjodvor Margrete Haugen - SP
 • Cecilie Vee Hansen - Ap
 • Camilla Marie Lien Tveit - SP
 • Geir Christian Enger - KrF
 • Anne Marit Watterud - AP
 • Natalie Zernichow Bråthen - SP
 • Marianne Vrålstad - H
 • Kim Jørgen Berntsen - AP
   

Formannskap

Informasjon om formannskapet kjem etter konstitueringa av kommunestyret.

Møtedato: Kommunestyre, konstituering - 17.10.2019. 

Møtedokument 1838-1912

IKA Kongsberg har gjort møtebøker frå 1838-1912 digitale.

Her finn du møtebøkene