I Nissedal har me tilsett ein næringskonsulent i 80% stilling.

Det er ei prioritert oppgåve å ha tett kontakt med næringslivet. Difor er næringskonsulenten sekretær for næringslaget i Nissedal.