Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskot til Den norske kyrkje

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Tilskotet som kyrkja får av kommunen skal sikre at kyrkjebygga blir haldne i forsvarleg stand, slik at dei kan nyttast til gudstenester og kyrkjelege handlingar. 
  Tilskotet skal også brukast til intern administrasjon i kyrkja og til å sikre at soknet har tilfredsstillande bemanning ved gudstenester og kyrkjelege handlingar, som kyrkjetenar, klokkar og organist/kantor. 
  Det er også mogeleg at kommunen yter tenester i staden for å gi økonomisk finansiering.

  Målgruppe

  Trussamfunn som tilhøyrer Den norske kyrkje.

  Kriterium/vilkår

  Eit trussamfunn kan godt omfatte fleire kommunar. Det vil då motta tilskot frå alle dei rørte kommunane.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt trussamfunnslova § 14.

  Lover

  Forvaltningsloven
  Gravplassloven
  Trossamfunnsloven

  Forskrifter

  Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke

  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Kyrkjemøtet må avgjere kva organ for soknet som skal motta tilskotet. Deretter skal soknet levere eit budsjettforslag til kommunen. Budsjettforslaget skal blant anna innehalde tilskot til kyrkjeleg undervising, diakoni og kyrkjemusikk.
  Dersom kommunen ønskjer å yte tenester i staden for økonomisk finansiering, vil det fyrst skje etter ein avtale mellom kommunen og soknet. Eksempel på slike tenester er IKT- og rekneskapsfunksjonar.
 • Saksbehandling
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-01-11 13:57
  Gyldig fra
  2022-01-31
  Gyldig til
  2023-02-05