Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjeringar

Politikk

Aktuelt

Gruppetrening

Frisklivstrening

Startar opp tysdag 18.10.22 frå kl. 10.30-11.30. Stad: Gymsalen på Fleirbrukshuset

Kåsa-Solli bustadfelt, Kalis Foto

Ledige bustadtomter

Nissedal kommune har fleire bustadfelt der det er ledige tomter. Tomtene er sentrumsnære, attraktive og store. Det er kort avstand til skule, barnehag...

Bordtennis klubben

Ungdomsklubb og nattkafe

På ungdomsklubben i Fleirbrukshuset kan du spele biljard, bordtennis, airhockey, sjakk, fysisk aktivitet, høyre på musikk og andre aktivitetar.

Eldre dame på handletur

Til næringsdrivande og tenesteyterar

Nissedal kommune ved ordførar har inngått avtale med Nasjonalforeninga for folkehelse for å bli eit meir demensvenleg samfunn.

Teatermasker

Teatergruppe i kulturskulen

Nissedal kulturskule startar no opp ei teatergruppe for mellomtrinnet og ungdomstrinnet skuleåret 2022 – 2023, og vi håpar DU har lyst til å vere med!...