Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronasituasjonen

Test, vaksine, registrering av positiv test.

Kunngjeringar

Politikk

Aktuelt

Felehovet_sør_Reinsvatn

Reguleringsplan Felehovet sør og Reinsvatn

I medhald av pbl § 12-12 eigengodkjente Nissedal kommunestyre 12.05.22 (sak 017/22)  detaljreguleringsplanen Felehovet sør og Reinsvatn, planid 382220...

Nissedal legekontor

Gratis vaksine mot lungebetennelse

På grunn av koronapandemien har FHI kjøpt inn mange vaksiner, der nokre snart går ut på dato. Nissedal kommune har difor motteke gratis Pneumovax vaks...

Informasjon

Mottak av flyktningar i veke 22

Nå har vi endeleg noko konkret å melde kring busetting av flyktningar. I veke 22 (30. mai – 3. juni) kjem det 5 personar, i 3 ulike «familiar»