Rask psykisk helsehjelp tilbyr Assistert sjølvhjelp til innbyggjarar i Vest-Telemark. 
 
Assistert sjølvhjelp er eit nettbasert meistringsverktøy til hjelp ved ulike psykiske plager. Verktøya gir moglegheit for å komme raskt i gang med effektiv behandling og praktiske øvingar. Du kan jobbe med oppgåver i fred og ro og når det passar best for deg. I tillegg vil du få vekevis terapeutstøtte anten på tlf eller over video. Det krevst berre grunnleggjande datakunnskapar, og det er mogleg å bruke både mobil, nettbrett og pc.
 
Viss du vil kikke på programma allereie no, så kan du sjekke ut nettsida til Assistert sjølvhjelp: https://assistertselvhjelp.no/verktoy/.