Til deg som er i målgruppa tilbyr vi:

Illustrasjon av behandlingsopplegg

 

Dei fleste vil få tilbod om kurs eller Assistert Selvhjelp. Nokon kan i tillegg ha behov for kortvarig behandling i gruppe eller individuelt. Saman bestemmer vi kva for tilbod som vil passe deg.

Ta gjerne kontakt for å høyre om dette kan vere eit tilbod for deg.