Tilbodet er gratis. Du tar sjølv kontakt, utan henvisning frå fastlege.

Tilbodet bygger på kognitiv terapi, som er ein godt dokumentera behandlingsmetode for psykiske vanskar. 

For å ha god nytte av tilbodet er det viktig med eigeninnsats mellom behandlingstimane. 

Vi er ingen akutteneste. Ved behov for akutt hjelp må du kontakte fastlegen din, legevakta 116 117, eller ambulanse 113. 

Vi har som helsepersonell plikt til å føre journal når du mottar helsehjelp.