Kven er vi?

Rask psykisk helsehjelp er eit tverrfaglig samansett team i Vest-Telemark med brei og god kompetanse. Alle har lang erfaring med å jobbe med psykiske helseutfordringar i kommune- og spesialisthelsetenesta. Alle tilsette har vidareutdanning i psykisk helse/rus og kognitiv terapi.

Tilsette i teamet:

  • Eva Margrethe Ellingsen – sosionom/fagleiar/kognitiv terapeut
  • Anne Lise Storkaas Forberg – sjukepleiar/kognitiv terapeut
  • Toril Aasmundstad – sjukepleiar/kognitiv terapeut
  • Ingunn M. D. Birkeland – sjukepleiar/kognitiv terapeut
  • Marika Alva Bjørge – psykolog/kognitiv terapeut

Kontakt oss på:
Telefon/sms: 906 70 130 – telefontid tysdag-torsdag kl. 12-14
Mail: rph@vest-telemark.no (ikkje skriv sensitiv informasjon i e-post)

Adresse: Brøløsvegen 47, andre etasje, 3840 Seljord

Kontoradressa vår er i Seljord, men vi disponerer kontor i alle kommunane i Vest-Telemark.