Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bibliotek

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Eit bibliotek er ein samlingsstad for innbyggjarar og ei teneste for utlån. Biblioteket har
  • bøker og aviser på mange språk
  • tilgang til internett og til pc-er/nettbrett
  • informasjon og kunnskap på alle medium
Biblioteket er ein stad for opplysing, utdanning og kulturell aktivitet.

Målgruppe

Alle er velkomne til å gjeste biblioteket. Biblioteka legg til rette for innbyggjarar med funksjonsnedsetjingar.

Kriterium/vilkår

Du treng eit lånekort for å kunne låne frå biblioteket. For å få lånekort kan du vende deg til ditt nærmaste bibliotek.

Pris for tenesta

Biblioteket er gratis å bruke.

Samarbeidspartnarar


aaa

Lover og retningslinjer

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå spesielt folkebiblioteklova § 2, § 4 og § 5.

Lover

Folkebibliotekloven

Forskrifter

Forskrift om kvalifikasjonskrav i bibliotekene

___

Rettleiing - korleis få utført

Alle kommunar skal ha eit bibliotek, anten aleine eller i samarbeid med ein annan kommune.
 

Du treng eit lånekort for å bruke biblioteket sine utlånstenester. Du kan vende deg til det lokale biblioteket ditt eller du kan registrere deg hos www.lanekortet.no og få eit nasjonalt lånekort som du kan bruke på alle bibliotek i landet.

Når Nasjonalt lånekort skal brukast fyrste gong i eit nytt bibliotek, må kortet aktiviserast der. Norske bibliotek har forskjellige lånereglar. Den som skal bli låner på eit bibliotek, må derfor bli forelagt lokale lånereglar og akseptere desse.
 
Reglar for utlån og bruk av biblioteket blir fastsett av kvar enkelt kommune.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Eining for kultur
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Sigrid K Nesland
Tittel:Biblioteksjef
Telefon:35048495
Epost:sigrid.nesland@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar