Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd (eller kommunen)  kan gi løyve til at også personar utan bustad i kommunen kan få gravplass.
   
  Fri gravplass varar i 20 år. Dette blir kalla fredingstida. Dersom dei attlevande ønskjer, kan dei leige (feste) gravplassen vidare for nye 20 år av gongen.  
   
  Statsforvaltaren kan gi løyve til oskespreiing eller ein privat gravstad som eit alternativ til gravlegging på offentleg gravplass. 

  Kriterium/vilkår

  Fredingsperioden for ei grav er minimum 20 år. Ein kan ikkje leggje festeavgift på ei fri grav i fredingsperioden. Etter at fredingsperioden er over, kan ei fri grav nyttast til ny gravlegging og festast. Festetida skal ikkje vere lenger enn 20 år. Festet kan likevel fornyast.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Rett til gravplass er ei lovpålagd oppgåve for kommunen. Sjå spesielt gravplasslova § 6 og § 8. 

  Lover

  Gravplassloven

  Forskrifter

  Gravferdsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellesrådet
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Bente Rønningen
  Tittel:Dagleg leiar
  Telefon:35 04 84 43
  Mobil:995 44 543
  Epost:bente.meyer@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-01-10 14:18
  Gyldig fra
  2011-02-14
  Gyldig til
  2018-12-31

Tjenester