Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Alle som har bustad i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kyrkjeleg fellesråd kan gi løyve til at også personar utan bustad i kommunen kan få gravplass.

  Etter at fredingstida er over, skal den som er ansvarleg for grava, få høve til å feste grava. Kistegraver kan festast saman til éin gravstad. I så fall er den grava som blir tatt i bruk først, fri grav i fredingsperioden. Ei anonym grav har ingen som er ansvarleg, og gravplasseringa er berre kjend for kyrkjegardsmyndigheitene. Statsforvaltaren kan gi løyve til oskespreiing som eit alternativ til gravlegging på offentleg gravplass. Dersom gravstaden vil ha ein spesiell offentleg interesse, kan statsforvaltaren gi løyve til privat gravplass for å setje ned oskeurna. 

  Kriterium/vilkår

  Fredingsperioden for ei grav er minimum 20 år. Ein kan ikkje leggje festeavgift på ei fri grav i fredingsperioden. Etter at fredingsperioden er over, kan ei fri grav nyttast til ny gravlegging og festast. Festetida skal ikkje vere lenger enn 20 år. Festet kan likevel fornyast.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Kyrkjeleg fellesråd forvaltar gravplassane i kommunen, men det er kommunen som løyver pengane til drifta.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Lover

  Gravferdsloven

  Forskrifter

  Gravferdsforskriften

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellesrådet
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Bente Rønningen
  Tittel:Dagleg leiar
  Telefon:35 04 84 43
  Mobil:995 44 543
  Epost:bente.meyer@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2018-01-10 14:18
  Gyldig fra
  2011-02-14
  Gyldig til
  2018-12-31