Ordførar og varaordførar

Ordførar - Halvor Homme
Telefon 35048401
Mobil 907 77 757
Send e-post

Varaordførar - Kristine Sandall
Mobil 936 30 139
Send e-post

Rådmannsgruppe

Kommunedirektør - Sverre Sæter
Telefon 35 04 84 02
Mobil 993 40 862
Send e-post

Kommunalsjef økonomi - Jarle Bruun Olsen
Telefon 35 04 84 03
Mobil 905 15 115
Send e-post

Kommunalsjef samfunn og utvikling - Jan Arvid Setane
Telefon 35 04 84 04
Mobil 997 96 387
Send e-post

Fellestenesta

Konsulent arkiv/personal - Wenche Grønås
Telefon 35 04 84 46
Send e-post

Konsulent arkiv - Hildegunn Rønningen
Telefon 35 04 84 47
Send e-post

Konsulent personal/heimeside - Anne Aarak
Telefon 35 04 84 15
Send e-post

Konsulent resepsjon - Karl Otto Lauvlid
Telefon 35 04 84 00
Send e-post

Konsulent fakturering - Ann Kristin Nordbø
Telefon 35 04 84 17
Send e-post

Konsulent løn/personal - Katrin Houthuizen
Telefon 35 04 84 08
Send e-post

Konsulent løn/personal - Hildegunn Evja
Telefon 35 04 84 05
Send e-post

Konsulent løn/personal - Eva Greivstad
Telefon 35 04 84 05
Send e-post

Konsulent økonomi -  Unni Vik

Telefon 35 04 84 06
Send e-post

Plan og næring

Kommunalsjef plan og næring - Sveinung Seljås
Telefon 35 04 84 30
Send e-post

Næringssjef - Styrk Fjærtoft
Mobil 402 47 000
Send e-post

Kommuneplanleggar - Jonas J. B. Sørensen
Telefon 35 04 84 40
Send e-post

Oppmålingsingeniør - Eirik Otto Skarprud
Telefon 35 04 84 35
Send e-post

Oppmålingsingeniør - Vidar Stigen
Telefon 35 04 84 32
Send e-post

Byggesakshandsamar - Birger Heimdal

Telefon 35 04 84 21
Send e-post

Oppvekst og kultur - administrasjon

Einingsleiar for oppvekst og kultur - Reidun Carol Retterholt
Telefon 35 04 84 07
Mobil 959 21 972
Send e-post

Pedagogisk konsulent - Kim André Hølmo
Leiar for vaksenopplæringa og flyktningtenesta
Telefon 35 04 84 76
Mobil 992 76 772
Send e-post

Oppvekst og kultur - flyktningtenesta

Mellombels flyktningkoordinator - Kim Andre Hølmo
Leiar for vaksenopplæringa og flyktningtenesta
Pedagogisk konsulent
Tlf. + 47 35 04 84 76
Mobil: + 47 99 27 67 72
Send e-post

Eining for oppvekst og kultur - skule

Tveit skule - Nissedal ungdomsskule

Rektor - Marius Vøllestad
Telefon 35 04 84 82
Mobil 958 71 707
Send e-post

Inspektør - Julia Thorgrimsen Volline
Telefon 35 04 84 83
Send e-post

Konsulent - Marit Madsen
Telefon 35 04 84 85
Send e-post

Telefon skulekontor 35 04 84 85
Telefon småskulen 35 04 84 91
Telefon SFO 35 04 84 90

Kyrkjebygda oppvekstsenter

Rektor - Even Holskar
Mobil 473 01 017
Send e-post

Mobil skule 948 71 420
Mobil sfo 948 78 902

Eining for oppvekst og kultur - barnehage

Treungen barnehage

Styrar - Jorun Marie Johansson
Send e-post

Telefon kontor 35 04 84 77
Mobil Lillesida 905 19 349
Mobil Storesida 906 26 961

Felle barnehage

Styrar - Natalie Z. Bråthen
Tlf. 928 74 006
Send e-post

Mobil barnehage 906 94 592

Kyrkjebygda barnehage

Styrar - Marianne Bråten Odden
Send e-post

Mobil barnehage 907 28 574

Fjone barnehage

Styrar -  Natalie Z. Bråthen
Tlf. 928 74 006
Send e-post

Mobil barnehage 476 29 275

Eining for oppvekst og kultur - kultur

Kultursjef - Anne M. Espelid

Telefon 35 04 84 94
Mobil 920 35 373
Send e-post

Kulturskulerektor - Rune Sanden
Telefon 35 04 84 93
Mobil 918 66 977
Send e-post

Biblioteksjef- Sigrid Kriemhild Nesland Vejen
Telefon 35 04 84 95
Send e-post

Ungdomslos/ bibliotek - Kristin O. Parkinson Vågen
Telefon 35 04 84 53
Mobil 409 20 832
Send e-post

Fritidsklubbleiar - Roberto Soest
Send e-post

Eining for velferd

Einingsleiar velferd - Arne Hansen Espebu
Telefon 35 04 84 52
Mobil 992 64 494
Send e-post

Tenestekontor
Telefon 35 04 85 60
Telefon 35 04 85 62
Telefon 35 04 85 63
Fax 35 04 58 27

Eining for velferd - Samfunnskontakt

Samfunnskontakt - Kristina Kihle-Vik
Mobil 980 75 273 
Send e-post

Eining for velferd - Nissedal omsorgssenter

Sentralbord
Telefon 35 04 84 50

Vaktrom for heimesjukepleie
Telefon 35 04 84 55

Somatisk avdeling
Telefon 35 04 84 60

Skjerma avdeling 
Telefon 35 04 84 65

Serviceavdeling
Telefon 35 04 84 62

Avdelingsleiar heimetenesta
Solveig Nilsen
Mob. 470 11 622
Send e-post

Avdelingsleiar institusjon
Ingerid Homme
Telefon 35 04 84 60
Send e-post

Eining for velferd - Kåsa bu- og avlasting

Hovudnummer Kåsa
Telefon 35 04 85 70

Telefon 35 04 85 74

Eining for velferd - Mila aktivitetssenter

Dagleg leiar Mila aktivitetssenter - Hilde Nore

Tlf. 35 04 85 82
Send e-post

Eining for velferd - Avdeling helse

Legekontor

Telefon 35 04 84 20
Telefon legevakt 116 117

Kommuneoverlege - Andreas Myklebust
Kommunelege -  Tayana Saoli
Turnuslege - Helene Syrdal Gulbrandsen

Helsestasjon/ helsesjukepleiar - Anita Haugstad Haugsjå
Telefon 35 04 84 28/ 35 04 84 20
Mobil 919 19 123
Send e-post

Jordmor - Bettina Suckow

Telefon 35 04 84 72
Mobil 958 15 638
Send e-post

Fysioterapeut - Lena Holskar Sanden
Telefon 35 04 84 29
Mobil 476 79 241
Send e-post

Fysioterapeut - Ane Brødsjø Voje
Telefon 35 04 84 29
Send e-post

Psykiatrikoordinator - Anne Karin Grimstveit

Telefon 35 04 84 16
Mobil 901 15 685
Send e-post

Psykisk helsearbeider - Signe Marie Svalestog
Telefon 35 04 84 23
Mobil 995 98 135
Send e-post

Avdelingsleiar - Hild Riseth Fjone
Telefon 35 04 84 20
Mobil 404 80 877
Send e-post

Eining for teknisk drift

Einingsleiar teknisk drift - Kristin Kyrkjerud Vaa
Telefon 35 04 84 33
Mobil 905 39 498
Send e-post

Avdelingsleiar - Knut Nilsen
Telefon 35 04 84 31
Mobil 932 31 837
Send e-post

Konsulent - Gunn Strand 
Telefon 35 04 84 39
Send e-post

Prosjektleiar - Jan Aarak
Mobil 908 59 044
Send e-post

Avdelingsleiar VA - Ben David Berås
Telefon 35 04 84 36
Mobil 916 70 012
Send e-post

Driftsoperatør VA - Arnt Olav Storkås
Mobil 971 24 517
Send e-post

Driftsoperatør VA - Stein Skåli
Mobil 911 21 770
Send e-post

Driftsoperatør VA - Bengt Nielsen
Mobil 404 03 512
Send e-post

Vaktmeister - Tellef Eriksen
Mobil 970 99 097
Send e-post

Vaktmeister - Øyvind Hogsrud
Mobil 952 24 464
​Send e-post

Vaktmeister - Håvard Lindvig
Mobil 911 36 757
​Send e-post

Reinhaldsleiar - Hege Gunn Pedersen 
Telefon 35 04 84 86
Send e-post

Landbrukskontoret

Landbruksrådgjevar - John Olav Lia
Telefon 35 06 81 27
Mobil 971 10 524
Send e-post

Landbruksrådgjevar - Audun Aasmundtveit
Telefon 35 06 81 23
Mobil 483 07 1 40
Send e-post

Postadresse: 
Kviteseid kommune
Kviteseidgata 18
3850 Kviteseid

Kyrkjekontoret

Sokneprest - Knut Bjørn Skyttemyr
Telefon 35048449
Mobil 907 99 368
Send e-post

Dagleg leiar - Bente Rønningen Meyer
Telefon 35 04 84 43
Mobil 995 44 543
Send e-post