Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frisklivsarbeid

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Frisklivsarbeid

  Tenesteomtale

  Frisklivssentralen har tilbod om hjelp til å endre og meistre levevanar. Tilboda kan innehalde helsesamtale, fysisk aktivitet, kosthaldsendring og røykeslutt.
  Den fysiske aktiviteten på frisklivssentralane er variert. Målet med frisklivssentralen er at deltakarane skal bli fysisk aktive i sin kvardag og få betre helse på kort og lang sikt.
  Den fysiske aktiviteten skjer fortrinnsvis utandørs. Føremålet er å gje deltakaren auka kondisjon, styrke, balanse, rørsle, overskott og ikkje minst sosialt samvær.

  Målgruppe

  Helsefremjande og førebyggjande tiltak for alle innbyggjarane, men med spesiell vekt på

  • personar med risikofylt alkoholbruk
  • personar med problem knytte til psykiske helse
  • eldre

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Samarbeidspartnarar

  Aktuelle samarbeidspartnarar kan vere

  • arbeidsgjevarar
  • brukar- og innvandrarorganisasjonar
  • fastlegar
  • frivillige organisasjonar
  • Nav
  • private aktørar
  • spesialisthelsetenesta
  aaa
 • Lover og forskrifter
  Frisklivssentral er ei teneste som kommunen kan velje å tilby for å oppfylle plikta til å tilby helsefremjande og førebyggjande tenester.
  Sjå spesielt helse- og omsorgstenestelova § 3-1.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Eining for velferd
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Ane Brødsjø Voje
  Tittel:Fysioterapaut
  Telefon:35 04 84 29
  Epost:ane.voje@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2019-01-04 09:22
  Gyldig fra
  2014-03-27
  Gyldig til
  2019-12-31