Februar

  1. Formannskap

15. Kommunestyre 

27. Kontrollutval

Mars

14. Formannskap 

April

18. Formannskap 

Mai

   2. Kommunestyre   

   2. Formannskap (ekstraordinært)

14. Kontrollutval

30. Formannskap 

Juni

13. Kommunestyre

20. Formannskap 

August

22. Formannskap

September

  5. Kommunestyre

17. Kontrollutval

19. Formannskap

Oktober

 3. Formannskap

17. Kommunestyre

November

  7. Formannskap

21. Formannskap

26. Kontrollutval

Desember

  5. Formannskap

12. Kommunestyre