Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

Målgruppe

Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

Lover

Eigedomsskattelova

___

Saksbehandling

Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Fellestenesta
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Jarle Bruun Olsen
Tittel:Kommunalsjef
Telefon:35048403
Mobil:90515115
Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-07 09:02
Gyldig fra2015-01-05
Gyldig til2019-12-31