Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eigedomsskatt - betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Du kan søkje om å få betalingsutsetjing av skuldig eigedomsskatt. Det skal vere særskilte grunnar for det.
  Det er dei politiske organa i kommunen som avgjer om det skal bli lagt eigedomsskatt på eigedommar i kommunen.

  Målgruppe

  Eigarar og brukarar av eigedommar som er pålagt eigedomsskatt

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Sjå spesielt eigedomsskattelova § 3 og § 25.

  Lover

  Eigedomsskattelova

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Det er skatteoppkrevjaren som avgjer betalingsutsetjing.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Fellestenesta
  Telefon:35048400
  Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
  Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Kontaktpersoner

  Navn:Jarle Bruun Olsen
  Tittel:Kommunalsjef
  Telefon:35048403
  Mobil:90515115
  Epost:jarle.olsen@nissedal.kommune.no
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2022-02-01 10:14
  Gyldig fra
  2015-01-05
  Gyldig til
  2022-12-31