Badetider

Torsdagar frå veke 44 til og med veke 14

 • Kl. 16.30 – 18.00:
  Bading for born og ungdom i Nissedal kommune som er frå 5. klasse til og med 7. klasse og er symjedyktige. Det er ikkje høve til at foreldre sit på kanten.
 • Kl. 18.00 – 19.30:
  Familiebading for 2 familier/kohortar. På denne aktiviteten må ein melde seg på. Meld deg på med melding til tlf nr: 904 79 426. Det er ikkje høve til å sitte på kanten av bassenget.
 • Kl. 19.30 – 20.30:
  Bading for dei som ynskjer å trene, ungdom/ vaksen

Laurdagar frå kl. 10.00 - 16.00
2021: Veke 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, og 14

 • Du må bestille tid i bassenget på telefon 904 79 426.
 • Familiebading er for 2 kohortar av gongen og badetid på 1 time. 
 • Kvar kohort/familie får ein garderobe kvar, og kvar kohort må dusje saman uavhengig av kjønn.
 • Det kan berre vere 2 kohortar av gongen i bassenget, maks 10 personar i kvar garderobe.
 • Alle må helst vere med i bassenget, det er så langt det er mogleg, ikkje høve til å sitte på land.
 • Hugs ein meters avstand frå personar som ikkje er i same kohort.

Pris

 • Kr 20 per born for ein time
 • Kr 40 per vaksen for ein time
 • Klyppekort:
  • Kr 180 for 10 klypp born
  • Kr 360 for 10 klypp vaksen 

Vi ynskjer dykk hjarteleg velkomen attende til Fleirbrukshuset og ny badesesong!