Grunnbeløp   
Inntekt 0 - 2 G (fylgjer statlege maks satsar) kr 210,-
Inntekt 2 - 3 G kr 545,-
Inntekt 3 - 4 G kr 1.085,-
Inntekt 4 - 5 G kr 1.630,-
Inntekt over 5 G kr 1.960,-

 

Heimehjelp per time  
Uavhengig av inntekt kr 225,-